Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség

Templom 

Címünnepe: Istenszülő elhunyta és mennybemenetele Augusztus 15.

Települések: Hajdúböszörmény, Hortobágy

Parókia: 4220 Hajdúböszörmény Káplár Miklós u.8. Építési év: 2018

Intézmények: 

Szent Miklós Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Az egyházközség szervezeti felépítése

A Magyar Püspöki Kar legutóbb 1993-ban adott ki közös szabályzatot az Egyházközségek és a Képviselőtestületük működésére.

Az egyházközségünk 2019. augusztus 11-én megválasztott képviselő testület tagjai:

Bodogán László lelkész elnök

Debreceniné Erdős Ibolya

Fekete Zsigmond

Kardos Ferenc gondnok

Kardos Tibor

Kissné Rácz Ildikó

Nagy Antal világi elnök

Dr. Nagy Nándor

Péter Zoltán

Sőrésné Molnár Mária pénztáros

Szepesi Tibor

Urbin Péter

Zolnainé Rakaczki Teréz

Póttagok:

Simon Péter

Kardos Csaba

Molnár Erika

Szép és igazán krisztusi feladat a különböző korosztályok békés együttműködése az egyházközségi képviselőtestületben.

Megfontolandó Pál apostol intése:

„Viseljétek el egymást szeretettel.

Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.

Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” /Ef.4.3-5./

 

Bodogán László parókus

Szentelési jelmondata:
„Adj szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat!” (Kir 3,9)

Debrecenben született, 1969. március 31-én.

Pappá szentelés helye, ideje: Nyíradony, 1993. augusztus 22.

Születés helye, ideje:   Debrecen, 1969. március 31.

Pappá szentelés helye, ideje:   Nyíradony, 1993. augusztus 22.

Egyházmegye: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Felesége:         Sándor Erzsébet

Szolgálati helyei:

1993-1994      Balsa   h. lelkész

1994-1997      Nyíregyháza    segédlelkész

1997-1998      Abod   parókus

1998-2016      Pécs     parókus

2016-   Hajdúböszörmény       parókus

Ezüstmisés jelmondata: „Dicsőség neked Istenünk, dicsőség neked!”