Egyházi Szolgálatok

Keresztelés

A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá, részévé váltunk az Egyháznak, az Egyház küldetésének.

Gyónás

Az emberek gyónni járnak, hogy bocsánatot kérjenek az életükben elkövetett rosszért (bûnért), és megtapasztalják Isten gyógyulását a megbocsátás által. A gyónás lehetővé teszi az Egyházzal való megbékélést is, amely megsebzett az emberek által elkövetett bűnök miatt.

Esküvő

A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a házastársak javára és a gyermek nemzésére és nevelésére van rendelve. A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi.

Betegek kenete

Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen. A szent kenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő betegség vagy öregség miatt a halálveszély közelébe kerül.

Temetés

Temetés az emberi társadalomban az elhunytak tisztességes végső elhelyezése.