A szellemi és lelki építkezésről

Dicsekvésre nincs okunk, Istené a dicsőség!

Karitász

A Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség Karitász Szervezete, Jézus Krisztus szeretet
parancsa alapján küldetésének tekinti a felebaráti szeretet gyakorlati megvalósítását. Támogatni,
segíteni kell a rászorulókat, szegény családokat a nehéz helyzetbe jutottakat. Egyházközségünk az
ünnepek előtt tartós élelmiszer gyűjtést szervezett. Ennek a felhívásnak sokan tettek eleget és voltak,
akik pénzadománnyal is segítettek. 2019. karácsonyára egy névtelen jótevő ételfelajánlást tett.
Megkerestük a nélkülözőket és eljuttattuk az egytál ételt számukra, akik nagyon hálásak voltak és
nagyon szépen köszönik, hogy valaki gondolt rájuk.
Közösségünkhöz tartozik Papp-Für János előadóművész, aki létrehozta az „Írók a szegény sorsú
gyerekekért” alapítványt. Kortárs költők, írók kézirataira, szövegeire és dedikált könyveire lehet
licitálni, a bevételt a nélkülöző gyermekek és a mélyszegénységben élő családok megsegítésére adják.
Így az Írók a szegénysorsú gyerekekért csoport és a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség
Karitasz Szervezete összefogásának köszönhetően még több segítséget tudnak nyújtani.
Ezúton megköszönjük mindenkinek az önzetlen segítségét! Folytassuk, hogy még többször tudjunk a
szegény gyermeken és rászoruló családokon segíteni!!

Hitoktatás

Az egyházközségi munka legfontosabbjai közé tartozik a hitoktatás, mivel fiataljaink a jövendő görögkatolikusok, akik tovább viszik ősi hagyományainkat. Nagyon fontos, hogy ne csak a tanórákon találkozzanak a gyerekek az oktatóikkal, ezért Parókus atya, a felesége és a hitoktatói kar a hitoktatáson kívül a gyermekeknek más programot is kínálnak. Felkészítik őket a hittanversenyre. Nyári hittanos tábort szerveznek külön a kisebbeknek és külön a felsősöknek. Rendeznek farsangi mulatságot, Mikulás ünnepséget, fánk- és palacsintapartival összekötött beszélgetéseket stb.

Rózsafűzér társulat

Egyházközségünkben három Rózsafűzér társulat működik, mely nagy hagyománnyal rendelkezik. A kezdetek tisztázatlanok. A szépkorú rózsafüzér tagok a 50-60-as évekre emlékeznek vissza. 40 ember napi rendszerességgel imádkozik a Szűzanyához és Szent Fiához. Minden hónap első péntekén Szent Liturgiát végeztetünk a tagokért. Ha egy rózsafüzér tag meghal szentmisét mondatunk lelke üdvéért. A rózsafüzér biblikus imádság, nagy hatalma van, segít a problémák közepette és megerősít a hitünkben.  

A Csigacsináló Asszonyok Köre

2019-ben ünnepelte a Kör fennállásának 30. évfordulóját. 1989. december 1-én, dr. Nagymihályi Géza parókus úr felkérésére alakult a Csigacsináló Asszonyok Köre. A hét elsőnapján összegyűlnek és egész délelőtt pödrik a csigát, együtt jól érzik magukat, látják önkéntes munkájuk eredményeit. A csigatészta közös elkészítése tudatos közösségformáló erővé vált.  Közös imával kezdenek, munka közben beszélgetnek, énekelnek és szintén imával zárják le tevékenységüket. Önkéntes munkájuk így a vallásgyakorlással, a görögkatolikus hit megőrzésével, sőt a szakrális térrel is kapcsolatban áll. Elsőrendű munkát végeznek, bőven akad megrendelésük. Az így befolyt összeget egyházi dolgokra fordítják. Szívesen várják maguk közé a csatlakozni vágyókat.

Historia Domus

A ház történetének írása 30 évre tekint vissza, melynek lelkes és pontos vezetője Debreceniné Erdős Ibolya képviselő – testületi tag. Az egyházközségünk minden jelentős eseménye rögzítésre kerül, későbbi nemzedékek tanulságára és örömére.

Vasvári Pál Társaság

1989-ben alakult egy városi keresztény irányultságú Értelmiségi Kör, amelynek a szellemi és a lelki
atyja Dr. Nagymihályi Géza esperes-parókus volt. Városunkban szép számmal élnek kultúrára,
művészetekre és egy életen át tartó ismeretszerzésre fogékony emberek. Az alapító tagok hitvallása:
szeretettel várják mindazokat – felekezeti hovatartozásra és a vallásos meggyőződésre való tekintet
nélkül – akik szeretnék megismerni a keresztény európai kultúrát. Az Értelmiségi Kör a Vasvári Pál
Társaság nevet kapta, mivel Vasvári Pál édesapja 1828 és 1836 között városunkban szolgált
görögkatolikus lelkészként. Az összejövetelek téli szezonban vannak. Évente 10-12 előadást hirdetünk
meg, aminek a Sillye Gábor Művelődési Központ ad helyet. A tematikát és az előadók személyét
közösen válasszuk ki, mindig sikerül sokszínű, érdekes sorozatot összeállítani, ahol az előadók
tiszteletdíj nélkül tartják színvonalas előadásaikat. Hiszik és vallják, hogy minden értelmiséginek nagy
felelőssége van. Feladatuknak tartják egyrészt a tudásuk továbbadását, másrészt az egyetemes erkölcsi
értékek megőrzését. 2004. őszétől a vezetését Balla Sándor tanár úr vette át, mivel Nagymihályi
esperes úr nyugdíjba vonult, de maradt örökös tiszteletbeli elnökünk. Balla tanár úr lemondását
követően, 2019-es évad kezdetén Bodogán László esperes-parókust kértük fel a társaság elnöki
posztjának betöltésére. 30 év alatt több száz előadás hangzott el, az előadások címe és az előadók neve
a Historia Domusban megtalálható. A Görögkatolikus Egyházunk, amely a városban kisebbségben él
az évek során nagyobb ismeretségre és megbecsülésre tett szert. Olyannyira, hogy a Vasvári Pál
Társaság egy stabil, biztos kulturális pontja lett Hajdúböszörménynek a mai napig is. Szeretnénk, ha
több fiatal tagunk lenne és ez a folytonosság nem szakadna meg a jövőben sem.

Görög Oldal 

Egyházközségünk folyóiratát 2010-es templombúcsúnk alkalmával vehették először kezükbe a hívek. Évente négy alkalommal a nagy ünnepeinkre jelenik meg, ajándék az olvasók számára.

Görögkatolikus értékeinkről

Nem rég megjelent böszörményi kötetben olvashatunk. A kéttornyú görögkatolikus templom és a Csigacsináló Asszonyok Köre szintén helyet kapott Böszörmény értékei között. Megemlítik a könyvben a templom tornyában lakozó harangot is, sőt pontos adatai mellett, még a feliratát is közlik. Görögkatolikus értékeink méltók rá, hogy megmentsük, megőrizzük, sőt továbbadjuk utódainknak.

Városi Televízió

A városi televízió  rendszeresen sugározza a történelmi egyházak műsorait, közöttük a görögkatolikust is.