Hitoktatás

Városunk összes általános iskolájában végzünk hitoktatást. 

Az általános iskolás korú gyermekek részére az iskolákban a hit és erkölcstan órák keretében (heti 1 óra) lehet kérni a görögkatolikus hittant. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke görögkatolikus hitoktatásban részesüljön, jelentkezzen a tanév kezdete előtt, május 20-ig az iskola igazgatójánál, Bodogán László parókusnál, vagy bármelyik hitoktatónál.Bármelyik évfolyamba be lehet csatlakozni 8.osztályig.

A leendő elsősök szülei a beiratkozásnál jelezzék az adott iskolában, hogy szeretnék, ha gyermekük görögkatolikus hittant tanuljon a kötelező hit és erkölcstan órák keretében. A hittanórák órarendbe vannak beillesztve, megszervezéséről az iskola gondoskodik.

Az óvodás korú gyermekeik számára is kérhetnek hitoktatást, kérem ez esetben keressék a parókus atyát!

A középiskolás korú gyermekek számára is szervezünk minden évben közösségi foglalkozást, kérem érdeklődjön a parókus atyánál!

 

Hitoktatók

Bodogán László parókus atya  tel. 06-30- 902 2389

Bodogán Lászlóné

Forgácsné Molnár Éva

Koszta Erzsébet

Molnár Erika

Oláh Ágnes

Palánki Ildikó