Galéria

Galéria

2022 - április 25

A LÉLEKRE MONDTUNK IGENT: JÉZUS – IMA találkozó volt Kocsis Fülöp metropolita atya vezetésével, a végén áldását adta az imádkozókra.

2022 - április 24

„Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20.29), Szent György nagyvértanúra emlékeztünk majd a liturgia után búzaszentelés követte

2022 - április 19

A Vasvári Pál Társaság évadzáró előadását Vargáné Dr. Nagy Anikó az egyetemi kar docense tartotta, a helyi főiskolai óvóképzés 50. évfordulójáról. Megalakulása nem volt előzmény nélküli, ezzel választ is kaptunk miért pont itt Hajdúböszörményben jött létre. Az intézmény életében akadtak hullámvölgyek, de ma a virágkorát éli. Kezdetektől beépült a város szellemi és kulturális életébe. Böszörmény rangját emeli felsőoktatási intézményünk, a főiskolánk léte.

2022 - április 18; Húsvét Hétfő

2022 - április 17; Húsvét Vasárnap

2022 - április 16

2022 - április 9

Készülünk az ünnepre! Jellegzetes húsvéti eledeleket: pászkakalácsot és sárgatúrót készítettünk a Mamre szállóban. A szakrális telítettségű pászka készítésének fortélyát sikerült átadni a fiataloknak és a legfiatalabbaknak.

2022 - április 5

A Vasvári Pál Társaság összejövetelén Tamus Elvira tanárnő 16 nagy magyar költőnk genetikai elemzését mutatta be, Dr. Czeizel Endre A magyar költőgéniuszok sorsa című könyve alapján. Igen figyelemreméltó és érdekes dolgokat tudhattunk meg életükről, genetikai jellegzeteségükről. Tanulságként el lehet mondani a magyar költőgéniuszoknak nem volt könnyű dolguk.

2022 - április 1-2; Lelkigyakorlat

Két év kihagyás után ismét volt húsvét előtti lelkigyakorlat. Április 1-2-án Szaplonczay Gergely parókus atya segített abban, hogy lelkiekben felkészüljünk és eljussunk Húsvét Szent Ünnepéhez.
Kocsis Fülöp metropolita atya tanítja a Jézus-imát a most alakuló imacsoportnak. Szeretettel várunk minden imádkozni vágyót a következő alkalomra április 28-án este 6 órára, melyet szintén metropolita atya tart.

2022 - március 22

Papp-Für János költőnk „Teremtés vagy alkotás, avagy hogyan születnek a versek” – címmel tartott előadást a Vasvári Pál Társaságnak. Bevezette a költészet rejtelmeibe, majd versírásra invitálta a hallgatóságot. Sok mindent megtudtunk a versekről, de igazából nincsen magyarázat rá, hogy mitől jó egy vers. Nagyon hangulatos volt az előadás.

2022 - március 13; Harang szentelés

Görögkatolikus templom harangjának ünnepélyes megáldása

Fotó: Horváth Tamás – Szabadhajdú

2022 - március 12; Virrasztás

A szombat esti Vecsernyén és a Taize -i imaórán énekelve imádkoztunk, Ukrajna békéjéért a háború befejezéséért

2022 - március 08

A Vasvári Pál Társaság soron következő előadását Balla Sándor tanár úr tartotta, Élet és egyház címmel. Beszélt az egyházak, a hit és a vallás szerepéről a magyar irodalomban, közéletben. Felsorolta ökumenikus értelemben a leghíresebb költőket, írókat, művészeket, papokat. Megemlített közülük több helybeli kötődésű hírességet.

2022 - február 22

A Vasvári Pál Társaságban Dr. Okváth Csaba tartott értékes előadást Afganisztánról a tálib mozgalomról és annak teológiájáról.

2022 - február 20

A Házasság Hete idei mottója: „Maradjunk együtt!”
László atya a jubiláló házaspárokat köszöntötte és életükre az Úr áldását kérte. Imádkoztunk értük és velük együtt örültünk. A házasság egy bensőséges szeretetközösség melynek forrása az Isten. Ez a hármas egység tudja biztosítani az örökre együtt maradást.

2022 - február 08

Gyulai Sándor a Bocskai Gimnázium igazgatója, Nagy István költészetéről tartott előadást a Vasvári Pál Társaságnak. Bemutatta a böszörményi lelkipásztor, prédikátor, énekszerző életét és munkásságának irodalmi, hitbeli jelentőségét.

2022 - február 02

A TALÁLKOZÁS ÜNNEPE – Gyertyaszentelő Boldogasszony
A Boldogságos Szűz Mária bemutatta a kisded Jézust negyven nappal a születése után a jeruzsálemi templomban, a zsidó törvények szerint. Itt találkozott a Messiásra várakozó agg Simeonnal, aki karjaiba vette és a világ világosságának nevezte. Ez a gyermek lesz „világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségül Izraelnek.”
László atya megszentelte és megáldotta a hívek gyertyáit, hogy otthonaikban is világítson az a fény, aki maga Jézus Krisztus.

2022 - január 25

A Vasvári Pál Társaság összejövetelén Nagy Gyula tartott vetítettképes beszámolót a Zselic tájegységről és annak „gyöngyszemeiről” az idetartozó negyvenkilenc kis faluról. Ez a vidék Dél-Dunántúlon található Kaposvár és Szigetvár között. Sok érdekességet mesélt a hangulatos és festői szépségű dimbes-dombos tájról.

2022 - január 23

Az Ökumenikus imahét záró istentiszteletén Somogyi László református lelkész igehirdetését hallgattuk.
Öt napon keresztül figyeltünk Isten Igéjére, lelkileg épültünk és erősödtünk egymás hite által. Az imahét hozzon változást az életünkben, keressük a Jézus Krisztushoz vezető utat, mely elvezet az örökéletre.

2022 - január 22

Az Ökumenikus Imahét negyedik napján Lomentné Szopkó Tünde református lelkipásztor igehirdetésében arra hívott, hogy a tőlünk telhető legtöbbet és a legnemesebbet adjuk magunkból Istennek, hiszen ő is a legdrágábbat adta értünk…

2022 - január 21

Az Ökumenikus Imahét harmadik napján, a Bocskai téri Református Templomban jöttünk össze, hogy együtt dicsérjük és magasztaljuk az Urat. Megnyitottuk szívünket és elménket, hogy befogadjuk Istennek Igéjét, melyet Horváth Zsolt baptista lelkipásztor közvetített felénk.

2022 - január 20

Az Ökumenikus Imahét második alkalmával Hasulyó János plébános atya igehirdetését hallgattuk a Baptista Imaházban.

2022 - január 19; Ökomenikus Imahét; Rajzpályázat- díjátadó

2022 - január 19; Ökomenikus Imahét nyitó Istentisztelet

2022 - január 11

A Vasvári Pál Társaság idei évadját Tatár Antal: Helló Kaukázus! című előadásával nyitottuk meg. Különleges úti beszámolót halottunk a természetkedvelő fiatalembertől, aki Zöld Körös társaival együtt indult útnak Georgiába (Grúziába). A velük átélt élményeket mutatta be kiváló minőségű természetfotóival.

2022 - január 06; Vízkereszt

VÍZKERESZT – ÚRJELENÉS ÜNNEPE
Az ünnep latin neve Epiphania Domini – Urunk megjelenése. Krisztus keresztelésekor nyilvánult meg a teljes Szentháromság. Ennek hatásáról és a víz megszentelésének jelentőségéről hallgattuk László atya elmélkedését.
„Isten átakarja járni az emberi élet minden dimenzióját a molekuláris szinttől a világegyetem tágasságáig. A Szentlélek segítségével ezt mi emberek képesek is vagyunk felfogni. Az Isten a Fiát beleállítja a Jordán folyóba, értünk emberekért és a mi üdvösségünkért. Jézus beleáll az életünkbe, hogy tovább lendítsen, mint ahogy a folyó folyik úgy tudjon életünk haladni, közeledni Isten felé. Merjük átadni neki életünket és higgyük, hogy a megszentelt vizeink által Isten jelenvalóvá válik ebben a világban. És higgyük, hogy azért jött, hogy megtisztulva a keresztség vizében, a bűnbánatban, a Szent Eucharisztiában méltóak legyünk elnyerni az Isten országának teljességét.”

2021 - december; Görög oldal

2021 - december 25

KRISZTUS SZÜLETIK! – DICSŐÍTSÉTEK!
SZERETET-ÖSSZETRATOZÁS-AJÁNDÉK
Egy harmincévesnél régebbi karácsonyi pásztorjátékot keltett életre több mint harminc szereplő, akik Jézus Krisztust dicsőítették és megajándékozták az ünneplőket.

2021 - december 23

felejtem, ami mögöttem van, s az előttem levő után rugaszkodom.” Szent Pál apostol (Fil. 3-14)
Egy nem mindennapi helyszínen a görögkatolikus templomban mutatta be Papp-Für János a hipnagógia című új kötetét. Bodogán László atyával őszinte, meghitt beszélgetést folytattak a költő bensőjét érintő témákról. A könyvből kiragadva néhány versével mutatta meg magát.

2021 - december 19; Adventi hangverseny

2021 - december 19

Az ünnepélyes gyertyagyújtáson Bődi Dorka második osztályos tanuló: A téli csillag meséje című karácsonyi verset mondta el, majd édesapja Bődi Gábor gitáron játszott és Jézus Krisztus születéséről énekelt. Az adventi koszorún az utolsó gyertyát Dorka lobbantotta lángra. Már csak néhány nap választ el bennünket karácsony misztériumától, a Megváltónk születésétől. Hangolódjunk tovább…

2021 - december 12

A SZENT ŐSATYÁK VASÁRNAPJA
A Megváltó őseinek ünnepe
„Azokra emlékezünk ma, akik Jézus Krisztus előtt a hit igazai, az Ószövetség nagy alakjai voltak. S egyben az ők törzséből való az áldott gyümölcs, akiktől maga Jézus Krisztus is származik. Ábrahám, Izsák, Jákob, Dávid király, Mózes… ők akik még nem látták meg az eljövendő Messiást, akik csak az ígéretet hordozták a szívükben. Ez az ígéret elég volt nekik ahhoz, hogy az egész életüket rátegyék arra az Istentől kapott ajándékra, amelyet úgy nevezünk, hogy hit. S ez a kincs ment tovább nemzedékről nemzedékre. Gondolhatunk itt azokra az elődeinkre is akik, tovább adták a hitet számunkra.”
Gyertyagyújtás alkalmából Palánki Ildikó hitoktató, egy keleti szerzetes Jézus születésének körülményein alapuló elmélkedéséből idézett.

2021 - december 05

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÉS A MIKULÁS ÉRKEZÉSE
Molnár Ivett, Ady Endre: Kis, karácsonyi ének című verssel köszöntötte a jelenlévőket és lángra lobbantotta a harmadik gyertyát az adventi koszorún. A várakozás és az elcsendesedés időszakában minél több gyertya fénye világítja meg és melegíti fel szívünket, lelkünket annál jobban oda tudunk figyelni egymásra. Közelebb kerülünk a Megváltó eljöveteléhez, mely megnyugvást, reményt, szeretetet és békét hoz.
A gyerekek énekeikkel hívták a Mikulást, hangszeren kísért Papp-Für János gitár és Bődi Gábor csörgőkarika. Meg is érkezett a várva-várt Mikulás és megajándékozott minden gyereket. Szent Miklós Myra város püspöke, aki felelősséget érzett a szegényekért és kiszolgáltatottakért. Minket is erre tanít: legyünk érzékenyek a rászorulók iránt.

2021 - december 04

SIMON PÉTER FELOLVASÓT, ÜNNEPÉLYES SZERTARTÁS KERETÉBEN ALSZERPAPPÁ SZENTELTE FÜLÖP ÉRSEK-METROPOLITA ATYA AZ ISTENSZÜLŐ OLTALMA GÖRÖGKATOLIKUS FŐSZÉKESEGYHÁZBAN.
Péternek alszerpapi szolgálatához adjon az Isten egészséget, békességet és áldást!

2021 - november; Görög oldal

2021 - november 30

Az ész botránya – avagy létezik-e tökéletes másolat – ezt a figyelem felkeltő címet adta előadásának Járdán-Bihari Ágnes.
Szó volt művészet filozófiáról, a hamisítás történetéről, az eredeti és a másolat egymáshoz való viszonyáról és művészettörténeti szerepéről. Bemutatott híres és hírhedt hamisítókat. Választ kaptunk a címben feltett kérdésre: „tökéletes másolat nincs a hasonmást a saját története mindig megfogja különböztetni az eredetitől”.

2021 - november 29; Néma Harang Újjászületésének Kezdete

Gombos Miklós és fia, Ferenc munkatársaikkal együtt reggeltől délutánig dolgoztak fent a toronyban míg előkészítették, hogy biztonsággal tudják leengedni az 1250 kg-os harangot. A hívek nagy izgalommal várták a leérkezését. Majd Kardos Ferenc emelővillás gépének segítségével felrakta a teherautóra és elszállították Őrbottyánba a harangöntőbe. Viszontlátásra, megújúltan 2022. márciusában.
A harangon ez olvasható:
A LEGFELSÉGESEBB ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTTETTÉK KELEMEN BÁLINT ÉS NEJE Ó VARGA JULIANNA, VALAMINT GYERMEKEI: BÁLINT, TERÉZIA, JÁNOS ÉS MÁRIA,
VARGA LÁSZLÓ SZT-SZÉKI TANÁCSOS-ESPERES LELKÉSZ IDEJÉBEN 1897 IK ÉVBEN
HŐNIG FRIGYES HARANGÖNTŐ ARAD
„ISTEN AZ ÉN SEGÍTŐM ÉS OLTALMAZÓM, BENNE BÍZOTT SZÍVEM ÉS MEGSEGÍTETT ENGEM. AZÉRT VIGAD SZÍVEM ÉS ÉNEKEMMEL DÍCSÉREM ŐTET”. Zsolt. XXVII

2021 - november 21

November 21-én az Istenszülő templomba vezetését ünnepeljük. Máriát a szülei hároméves korában bevezetik a jeruzsálemi templomba és a templom szolgálatára adják. Mindez azért történt, hogy Mária felkészüljön arra a hivatásra amire Isten választotta, ha eljön az idő igen tudjon mondani…legyen meg a te akaratod.
László atya az elsőáldozásra készülő gyermekeket erre a napra összehívta és áldásba részesítette őket. „Mint ahogy Mária bevezetése a templomba felkészít arra, hogy magába fogadja Jézus Krisztust, ezt szeretnénk mi is az elsőáldozásra készülő gyermekekkel tenni, hogy feltudjanak készülni Jézus Krisztus befogadására. Kérjük a Jóisten áldását, Szűz Mária könyörgése által mindenki rátaláljon az életének, szívének legszentebb szentélyére az Istenre és ott, és vele együtt élje az életét.”
Görögkatolikus Egyházunkban megkezdődött az Adventi időszak. Gáll Anna második osztályos tanuló, Túrmezei Erzsébet: Karácsonyi kívánság című versével köszöntötte Advent első vasárnapján az ünneplőket. Az első gyertyát Gáll Tamás gyújtotta meg.

2021 - november 16

A Vasvári Pál Társaságnak Borók Imre jól felkészülten tartott előadást a Kaukázus vidékéről, és a 2020-as örmény-azeri háborúról.

2021 - november 02

Bagossi Gáborné a színjátszás területén végzett alapos kutatómunkájának eredményét mutatta be a Vasvári Pál Társaságnak. Mit műveltek az elődeink, hogyan művelődtek, hogyan szórakoztatták magukat és másokat. Előadásából megtudhattuk milyen komoly kulturális élet folyt itt Hajdúböszörményben, azon belül a Görögkatolikus Egyházban Véghseő Dániel esperes parókus idejében.

2021 - Mindenszentek napja

MINDENSZENTEK NAPJÁN a Görögkatolikus temetőben elhunyt szeretteinkre emlékeztünk és imádkoztunk értük.

2021 - október 19

A Vasvári Pál Társaság 2021-22-es évadja elkezdődött. A pandémia nem törte meg a társaság lelkesedését, hiszen szép számmal jöttünk össze.
Gyulai Edit a gimnázium egykori igazgatója, jól felépített előadásában beszélt a 400 éves gimnázium történetéről – a partikulától a jelenlegi állami gimnáziumig – jeles tanárairól és nevezetes diákjairól.

2021 - Eucharisztikus Kongresszus ÜNNEPI ZÁRÓ SZENTMISÉJE

Hálatelt szívvel tértünk haza az Eucharisztikus Kongresszus ÜNNEPI ZÁRÓ SZENTMISÉJÉRŐL, ahol Ferenc pápa áldásában részesültünk. A Szentlélek által szálljon ez az áldás azokra is, akik csak lélekben tudtak velünk lenni.

2021 - Kisasszony-Napi búcsú Máriapócson

Zarándok csoportunk, Szűz Mária születése napját ünnepelte meg a „Mennyei Atya házában”.

2021 - Családi nap

Ez a nap a családoké volt. Kicsit megállva, egymásra figyelve, a közös főzés öröme, a beszélgetések, az élmények, az együtt eltöltött idő kellemes kikapcsolódást nyújtott mindenkinek.

2021 - augusztus; Görög Oldal

2021 - augusztus 20

Szent István király ünnepe – Hála Istennek újra hallgattuk a Daróczi Bárdos Tamás Vegyeskar hangversenyét. Köszönet érte.

2021 - június 06; Első Áldozás

2021 - június 04

Trianon 101. évfordulóján a Görögkatolikus templom udvarán, együtt emlékeztünk a jövő reménységeivel a gyerekekkel.

2021 - Görög oldal; Pünkösd

2021 - május 23-24; Pünkösd

Pünkösdvasárnap a Szentlélek eljövetelét ünnepeltük. Pünkösdhétfőn a Szentháromság ünnepén, körmeneten vallottuk meg hitünket.

2021 - május 15; Görögkatolikus Temető megtisztítása

2021 - Görög oldal; Húsvét

2021 - április 23

SZENT GYÖRGY NAGYVÉRTANÚ EMLÉKNAPJÁN BÚZASZENTELÉS VOLT KINT A BÚZAMEZŐN.
„Az áldás az Isten kegyelmét közvetíti. Amikor megáldjuk búzát a keresztény hitünknek a titkánál az Eucharisztiánál vagyunk. Az igazi kenyerünk maga Jézus Krisztus, aki megtöretett, aki feláldoztatott a mi életünkért és üdvösségünkért. Kenyér csak együtt lehetünk, egyedül morzsa vagyunk. Kérjük Szent György nagyvértanút, hogy adjon nekünk erőt, hogy bármifajta munkát, hivatást, feladatot bíz ránk az Isten jól tudjunk helytállni. Minden szituációban az Isten országát keressük és annak az elsőbbségét semmi ne másítsa meg.” László atya gondolatai az ünnepről.

2021 - január 24; Ökumenikus Imahét

2021 - január 17

A Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség templomának kerítése felújíttatott az Úr 2020. esztendejében. A munkálatok végzését engedélyezte és anyagilag támogatta a Hajdúdorogi Főegyházmegye püspöke: Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Dr. Seszták István föhelynök és Lukács Imre ökonómus.
A felújítás kezdeményezője és fő támogatója: Nagy Antal János világi elnök, Hajdúböszörmény város díszpolgára

2021 - január 06; Vízkereszt

„A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása” – énekeltük a vízszentelési imádságot.
A Jordánnál megtörtént a teljes Szentháromság kinyilatkoztatása: megnyílt az ég, az Atya szózata hallatszott, ott állt a Fiú, s a Szentlélek galamb képében leszállt rá.
Ezt az isteni dolgot nehéz emberi ésszel felfogni, de hisszük és valljuk hitünk és keresztény életünk alapját.

2020 - december 25-26; Karácsony

Az ünnepi Szent Liturgia után, a hittanos gyerekek örömteli perceket szereztek a jelenlévőknek. Versekkel, hegedűszóval és énekkel köszöntötték a kis Jézus születését.

2020 - december 06

Szent Miklós élete egy olyan valóság, amely a 21. században is tud az embernek örömöt adni, tudja az ember figyelmét az Istenre irányítani. Szent életét, jóságát és bőkezűségét megismerve, mindnyájunk példaképe lehet. Legyünk jók, kövessük őt figyeljünk az Istenre, adjunk teret az életünkben az imádságnak, adjunk helyet a jótékonykodásnak, és ezzel az Isten országához közeledünk. Szent Miklósról énekeltünk mikor megérkezett a templomba a Mikulás, aki az Isten szeretetét elhozta magával és megajándékozta a gyerekeket. Advent negyedik vasárnapján a gyertyát Bodogán Péter gyújtotta meg.

2020 - augusztus 19; Csello koncert

MADARASI SZABOLCS és BORBÉLY KRISTÓF fiatal művészek, friss diplomások mind a ketten most végezték el tanulmányaikat. Madarasi Szabolcs a zeneakadémia csellószakos hallgatója az idén szerzett diplomát. Borbély Kristóf pedig a szegedi tudományegyetem zeneművészeti karának hallgatója volt. Évek óta együtt zenélnek. Szerény alázattal szólaltatták meg Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Gaspar Cassadó műveit. Örömzenét ígértek az érdeklődőknek és az is lett. 

2020 - augusztus 16; Templom búcsú; Családi nap

„A Te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz” 

 A Templombúcsú meghívott vendéglelkésze Szentesi Csaba parókus atya volt, aki prédikációjában a lelkünkre helyezett egy fontos dolgot: miközben az Úrtól megtanuljuk, hogyan tegyünk jót embertársainknak, egyre inkább megtapasztaljuk az Isten természetét, mert amikor megbocsátunk, ha kell akár hetvenhétszer is, akkor azt tesszük, amit a Mennyei Atya. Szeretünk.

A Családi Nap főzéssel vette kezdetét, az előző évekhez hasonlóan voltak, akik a gasztronómiai hobbijuknak hódoltak, majd szeretettel kínálták ételeiket. Volt felajánlott ebéd is mindenki kapott egy tányér babgulyást. Jól éreztük magunkat, beszélgettünk. A gyerekeknek gazdag programot biztosítottak hitoktatóink és az ügyeskezű fiataljaink. Vírus helyzetre való tekintettel, betartva az óvintézkedéseket vigyáztunk egymásra. Az összefogás példaértékű volt, mely egyben mutatja közösség erejét. Köszönet mindazoknak, aki hozzájárultak a kettős ünnep előkészítésében és lebonyolításában.   

2020 - július 26; Első áldozás

ELSŐÁLDOZÁS – Ez a nap különösen is fontos, különösen is ünnepi, hiszen 15 gyermek lett elsőáldozó a mai alkalommal. Rendhagyó módon tudtunk készülni, erre az alkalomra a korona vírus miatt és talán nehezebb is volt a gyerekeknek és a szülőknek eljutni, mint általában, amikor normális menetrendben tudunk készülni. De azt gondolom a lényeget nem érintette a vírus helyzet sem és nem érintheti semmi az ember életében. Sok mindenre van gondunk, sok mindent csinálunk az életünkben, de amikor a lényeges dolgokra helyezzük a hangsúlyt, az életnek az igazán fontos pillanatait kell az embernek nevén nevezni, alig-alig találunk valamit. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy egyszer üres kézzel távozunk, de nem üres szívvel. Szívünknek a bőségét maga az Úr nekünk adja ajándékba, leginkább akkor amikor vele találkozunk a szentáldozásba. Mi görögkatolikusok hisszük, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a borszínében saját magát adja azoknak, akik részesülnek benne. Isteni titok ez, nem tudjuk ésszel, gondolattal megfejteni, hogy ez hogyan történhet. Hittel fogadjuk el azt, hogy abból a darab kenyérből és borból, amit a gyerekek most először és remélhetőleg nem utoljára vesznek magukhoz, magát Jézus Krisztust veszik, és hisszük azt, hogy Jézus Krisztus állandóan és folyamatosan jelen van az átváltoztatott kenyérben és borban. Nem csak a vétel pillanatában nem csak az ember szívében az adott pillanatban, hanem állandóan jelen van Jézus teste a kenyér és Jézus vére a bor színe alatt. Hallottuk az Evangéliumból, hogy a tanítványok oda súgják Jézusnak, hogy egésznap hallgat téged a tömeg, jól elfáradt és enni kellene nekik, hagy menjenek be a városba, hogy ott szerezzenek maguknak ennivalót. Jézus válasza ne menjenek sehova, ti adjatok nekik enni. Ez fölszólítás, nekünk az egyháznak, mint Krisztus testének, felszólítás, ti adjatok nekik enni. Az egyház dolga ma is 2000 év óta, hogy Jézus szavát követve enni adjon. Nem a fizikai kenyérről az e világi kenyérről szól, az étel. Ti adjatok nekik enni Jézus megbízza az apostolokat, azzal amit akkor ők még nem is tudnak, majd nagy csütörtökön újra megismétlődik az, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Az egyház, amikor ma Krisztus testét és vérét adja, Krisztusi parancsnak engedelmeskedik. A kitüntető Isteni szeretet, hogy adhatjuk Krisztust ma is a gyermekeknek is és a felnőtteknek is. A város a világ ma is kínál ennivalót, kínál fogyasztani valót az ember számára. Teljesen ismert mindenki számára, hogy fogyasztói társadalomnak nevezik a XX. XXI. század emberét, mert fogyaszt, mert mindent fel él, már az unokájáét is elveszi és föléli. És mit kínál a város? – vajon tudja- e azt adni amire az ember igazán vágyik? – ami a lelke valódi éhségét csillapítja, a lelke valódi szomját oltja. Sok esetben csak a felszint adja. Krisztus mikor azt mondja a tanítványoknak, hogy ti adjatok neki enni, akkor ő a lényeges valódi eledelt adja nem kell elmenni a városba, nem máshol kell keresni a léleknek a nyugalmát, a valódit a tartalmasat, az örökéletre szólót, hanem magánál Jézus Krisztusnál. Szülők most elsősorban hozzátok szólnék: köszönjük, hogy eljuttattátok idáig a gyerekeiteket, legyen hála az Úr Istennek, nem csak a testükről gondoskodtok, hogy legyen ruhájuk, hogy legyen mit enniük, hogy kényelmes élet vegye körül őket. Köszönjük, hogy a lelkükre is gondoltok, ekkor a legfontosabbra gondoltok, de nem hiszem, hogy meg lehet állni. Nem hiszem, hogy elég az elsőáldozás az elsőáldozásból ne leáldozás legyen, ez elsősorban a ti felelőségetek. Szülők Isten előtti felelősége, hogy a gyerek, hogy fejlődik, hogy halad tovább a lélek útján. Látunk sokszor gyermeki hitben megállt felnőtteket, mert nem kapták meg a pótlást a bíztatást, nem tették még utána azt, amit a szülőnek kellett volna oda tenni egy ideig. Ez a felszólítás, ez a kötelesség azonban nem a parancsnak a kötelessége, hanem a gyermekemnek a legnagyobb jót akarom megadni, a teljességet akarom. Nem elégedhetek meg azzal, hogy jól van gyermekem letudtuk végre és visszaállhatunk a régi normális életre. Vissza lehet állni, de valamit elmulasztunk, valamivel megrövidítjük a saját gyermekünket. Melyik szülő akarná ezt tenni. A lustaságom, a kényelmem a száz más program, az opciók, amelyek közül csak egy legyen, hanem ennek legyen súlya, legyen hangsúlyos az életetekben ti szülők figyeljetek gyermekeitekre! És ti gyerekek, akik most részesültök a szentáldozásban, mit kívánhatnék nektek mást, mint azt, hogy ez ne csak egy szép ünnepi alkalom legyen amikor én vagyok a főszereplő, hanem egy folyamatnak a kezdete, melyben fejlődik az ember, amely elmélyül, amely Krisztus jobb megismerésére irányul, amely az életeteket szebbé jobbá teszi, már most gyerek korban is és majd felnőtt korban is. Legyen áldás a szülőkön, akik eljuttatták a gyermekeket idáig, legyen áldottak a hitoktatóink, akiknek a munkájából érett meg ez a mai nap. Legyenek áldottak a gyermekeink és bővelkedjenek, gazdagodjanak hitben, reményben, Isten és ember szeretetében. Ámen

László atya prédikóciója

2020 - június 04; Trianon 100

A trianoni békediktátumot 1920. június 4-én 16:32 perckor írták alá a versailles-i Nagy-Trianon Palotában az I. világháborút lezáró békediktátumot. 100. évforduló és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést tartott az egyházközségünk is. Liturgiával indult, majd 16.30 órakor megszólalt templomunk több évtizede néma, törött harangja. Ezt követően a templom udvarán tüzet gyújtottunk, hogy a tűz tiszteletén keresztül az összetartozásunkat fejezzük ki. László atya az összetartozás fontosságáról beszélt: „Az összetartozás azért olyan fontos, hogy amig tudunk a másikról, számíthatunk a másikra, legalább lélekben tudom, hogy ő is úgy gondolja, neki is az fáj, neki is az az öröme. Amíg megvan ez a lelki kapocs, addig van jövőnk, van reményünk, van életünk. Amit mesterségesen szétszakítottak bizonyos keretek között élnek, de lélekben érezheti a másikat, határon túl is testvérének, magához közelinek.”  Közösen imádkoztunk és énekeltünk. Az összetartozásban és a megmaradásban sohase veszítsük el a hitünket.

2020 - május 31-június 1

Karitász

A Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség Karitász Szervezete, Jézus Krisztus szeretet parancsa alapján küldetésének tekinti a felebaráti szeretet gyakorlati megvalósítását. Támogatni, segíteni kell a rászorulókat, szegény családokat, a nehéz helyzetbe jutottakat. Egyházközségünk az ünnepek előtt tartós élelmiszergyűjtést szervezett. Ennek a felhívásnak sokan tettek eleget és voltak, akik pénzadománnyal is segítettek. 2019 karácsonyára egy névtelen jótevő ételfelajánlást tett. Megkerestük a nélkülözőket és eljuttattuk az egytál ételt számukra, akik nagyon hálásak voltak és nagyon szépen köszönik, hogy valaki gondolt rájuk.

Közösségünkhöz tartozik Papp-Für János költő, aki létrehozta az „Írók a szegény sorsú gyerekekért” Facebook csoportot. Kortárs költők, írók kézirataira, szövegeire és dedikált könyveire lehet licitálni, a bevételt a nélkülöző gyermekek és a mélyszegénységben élő családok megsegítésére adják. Így az Írók a szegénysorsú gyerekekért csoport, a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség Karitász Szervezetének – melynek szintén János a koordinálója – összefogásával gyakrabban segítséget tudnak nyújtani. Ezúton megköszönjük mindenkinek az önzetlen segítségét! Folytassuk, hogy minél többször tudjunk a szegény sorban élő gyermekeken és rászoruló családokon segíteni!!

Kedves Csoporttagok, írók, költők, licitálók!

Az Írók a szegény sorsú gyerekekért Facebook csoport és a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség Karitasz Szervezete összefogásának jóvoltából újra adományokat tudunk osztani. Pünkösdre készülünk s ez (is) egy jó alkalom az adakozásra, hogy segítsünk rászoruló embertársainkon. Hét családon tudtunk most segíteni, hála nektek! Nem győzzük eléggé és elégszer megköszönni a segítségeteket! Csak így tovább ❤️🙏🏻 Külön köszönöm a rengeteg operatív munkát Ivett Gálné Mező és Ani Ványai-Für ❤️

2020 - március 03

A VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG összejövetelén Dr. Sári Mihály professzor úr Európa álmok címmel tartott előadást. „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.” – ez a kijelentés három keresztény államférfi nevéhez fűződik, mikor az Európai Unió elődjét megalapították. Napjaink kérdése: EURÓPA lesz vagy nem lesz? Válaszunk: tegyünk azért, hogy LEGYEN!

Professzor úr búcsúzóul, Vasvári Pál emlékplakettet és Ikonok című könyvet ajándékozott egyházközségünk parókusának, a társaság elnökének Bodogán László atyának.

2020 - március 01; Írók a szegény sorsú gyerekekért

Kedves Csoporttagok, Felajánló írók, költők, Licitálók!

Újabb adományozásról szeretnénk nektek beszámolni, amit az Írók a szegénysorsú gyerekekért facebook csoport és a hajdúböszörményi görögkatolikus egyházközség karitasz szervezetének összefogásával valósítottunk meg. A múlt hét folyamán vásároltunk két használt mosógépet (26.000 és 28.000 Ft) amit olyan mélyszegénységben élő családok fognak megkapni a héten, akiknek eddig nem volt, vagy elromlott a mosógépe. Vásároltunk tartós élelmiszereket is (50.000 Ft), illetve játékokat (22.000 Ft) (tollasütő, aszfalt kréta, kifestő, filctoll, zsírkréta, fejlesztő játékok). Ezek kiosztását a hajdúböszörményi szociális szolgáltató központ vállalta. Illetve a múlt hónap végén utcára került egy fiatal édesanya a 4 éves kisfiával, nekik segítettünk albérletet keresni, két havi kauciójukat és rezsijüket fizettük ki a licitekből eddig befolyt összegből (160.000 Ft). Így közel 20 sok gyermekes családon tudtunk segíteni. Összesen: 286.000 Ft-ot költöttünk. Jelenleg 76.000 Ft-unk van, legközelebb húsvét előtt tervezünk nagyobb adományozási akciót.

Köszönjük a licitálók és a felajánlók önzetlen segítségét, illetve Bodogán László atya támogatását! Folytassuk, hogy sok-sok szegény gyermeken és családján tudjunk még segíteni!!

2020 - február 28; Előszenteltek Liturgiája

2020 - február 27; Dr. Nagymihályi Géza temetése

Dr. Nagymihályi Géza atya temetésének előestéjén Előszenteltek Liturgiájára került sor, melyet másnap az ünnepi papi temetés követett. Püspökeink, papjaink, rokonai és a hívek együtt imádkoztak érte Budapesten.

Dr. Nagymihályi Géza görögkatolikus áldozópap címeit felsorolni is nehéz: professzor emeritus, művészettörténész, nyugalmazott egyházmegyei múzeumigazgató, parókus, tiszteletbeli esperes, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje volt, akit életének 77. évében hívott magához Teremtője.

Orosz Atanáz püspök prédikációjának elején az Előszenteltek Liturgiáján nem sokkal korábban felolvasott bilbliai szakaszra, a Teremtés könyvének soraira irányította a hívek figyelmét: „Isten az embert saját képére és hasonlóságára alkotta. Éppen, amikor a Szentírás ezen részét olvassuk, akkor elmélkedünk az élet végéről is. Géza atya egész életében vallotta, hogy az istenképiség a kinyilatkoztatásnak és az ember életének a kulcsfogalma. Meg volt róla győződve, hogy örök célunk is ezzel kapcsolatos. Bármilyen környezetben, ahol erről szó esett, vallotta, hogy Jézus Krisztus evangéliumában, kinyilatkoztatásában is megvan a helye annak a képnek, amelyet Istentől kaptunk, amelyet szemlélünk, és amely felé tartunk.” – mondta Atanáz püspök atya.

A Teremtés könyvében mindnyájunk emberségének az alapjait rakták le, majd az evangéliumokban, az Újszövetségi Szentírásban feltűnik számunkra az Istenképűség csodálatos teljessége a mi Urunk Jézus Krisztusban. János evangélista előszavában rögzítésre is került az emberiség több évezredes tapasztalata: Istent soha senki nem látta, de az egyszülött Fiú, aki az Atya keblén volt, ő kinyilatkoztatta.

„Jézus a láthatatlan Isten képmásaként volt közöttünk, megtestesült Igeként váltott meg bennünket, és megmutatta hogyan is kell restaurálni vagy helyreállítani azt a tönkrement képet vagy ikont, amely az ember szíve és lénye mélyén rejlik.” – folytatta beszédét Atanáz atya. Annak idején Szent Pál apostol is tanúságot tett róla, hogy életfeladatunk a régi ember letétele, és az új embernek, az Isten képére alkotott embernek a helyreállítása. Akik megkeresztelkedtek Krisztus Jézusban, azok lehetőséget kaptak ennek a bennünk rejlő isteni tervnek a kibontakoztatására.

Géza atya számos könyv szerzője volt, 14 évvel ezelőtt írta egyik művében, hogy örök sorsunk, életünk végcélja is ezzel az ígérettel, tervvel kapcsolatos. Az első ember, Ádám, földből és porból való volt, a második Ádám azonban Isten képéből lett mennyei ember. A második Ádám a mennyei nagyböjt idejének szent napjaiban is Jézus Krisztusként, a mindenható Atyának képmásaként vezet bennünket, hogy újra és újra összegyűljünk és együtt imádkozzunk megtérésért és ezúttal éltünk helyes befejezéséért.

„Géza atyáért imádkoztunk, hogy életének sokszor magányosan megtapasztalt napjai után a legszebb befejezést és kiteljesedést adja neki az Isten ott, ahol dicsőségről dicsőségre Jézus Krisztus képmásává alakulunk át.” – zárta beszédét Orosz Atanáz püspök atya.

2020 - február 22

Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves Vendégeinket. Közösségünk idén is úgy döntött, hogy megrendezi az immár hagyománnyá vált jótékonysági, télbúcsúztató farsangi bálját. Bálunknak több célja is van. Egyrészt fontosnak tartjuk, hogy mint görögkatolikus közösségünk tagjai egy ilyen rendezvény kapcsán együttműködjenek, találkozzanak. Másrészt szeretnénk a sok munka, rohanás közben egy kis kikapcsolódást, szórakozási lehetőséget biztosítani. És nem utolsó sorban, ahogy nevében is szerepel, ez egy jótékonysági bál, melynek bevételét az egyházunkra fordítjuk.

Sokszor alul múljuk lehetőségeinket, akár hétköznapi, családi vagy munkahelyi közösségről is legyen szó. Egy afrikai közmondást találtam e gondolattal kapcsolatban: „Ha messzire akarsz menni, menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal.” Már tavaly óta, amióta Bodogán Erzsike megkért, hogy vegyem át a bál szervezését én is egyre jobban megtapasztalom a közösség erejét. Először megijedtem a feladattól, hogyan fogok bált szervezni egyedül. De hamar rájöttem, hogy nem egyedül kell megbirkózni a feladattal, nem vagyok magamra hagyva, hiszen akadtak segítőim. Az idén már rutinosabban álltam a feladathoz és próbáltam minél több embert magam mellé állítani. Nagyon jó érzés töltött el mindig, ha szóltam, vagy csak írtam üzenetbe, ha valami még szembe jutott, mert szükség lenne néhány dologra, tombolafelajánlásra. Valóban hálás vagyok, hogy ez a bál egy színvonalas, jó hangulatú rendezvénnyé nőtte ki magát és melynek alapötletét László atyának és feleségének Erzsikének köszönhetjük. Mi pedig tovább álmodtuk ezt…….

Valamint szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a bál előkészítésében bármilyen feladatot önzetlenül vállaltak, mert ember összehangolt rugalmas, pozitív munkájú hozzáállása tette lehetővé azt, hogy most itt lehetünk.

Böjte Csaba atya vallja: „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”

Az elmúlt 4 évben hagyománnyá vált, hogy nyitótánccal nyitjuk meg a rendezvényünket. Január első hete óta, minden vasárnap délután néhány óra hosszat a Nagy Antal tulajdonában lévő Hb. Műszaki Ipari Kft. egyik termében töltöttük, melyet Molnár Zoltán ügyvezető úrnak köszönhetünk. Voltak percek, mikor azt mondtuk, hogy ezt nem tudjuk megtanulni, de a közösség ereje és a tánctanárunk ezeken a nehéz pillanatokon is átsegített. Úgy, mint tavaly idén is a táncot és a koreográfiát betanította Tóth Zoltán táncpedagógus.

A Jótékonysági Farsangi Bál bevétele (420 000 Ft) a Mamre Szálló karbantartására lett fordítva.

2020 - február 18

Tisztelettel emlékeztünk meg Dr. Nagymihályi Géza esperes úrról, aki a Vasvári Pál Társaság szellemi és lelki atyja volt.

Nagy Gyula igazgató úr, tartott előadást – Klímaválság – Hisztéria vagy valóságos veszély? címmel.  Beszélt korunk aktuális problémájáról, a globális klímaválságról, következményeiről, hatásairól az emberi felelősségről és megoldási javaslatokról. Az elszomorító és aggasztó jelek veszélyt jelentenek mindenre és mindenki életére.

2020 - február 16; Házasság Hete

„Holtomiglan – holtodiglan – aki Krisztusban házasodik – vagy még azon is túl.”

Házasság hete alkalmából László atya a jubiláló házaspárokat köszöntette, imát mondott és Isten áldását kérte további életükre. Ebből az alkalomból emléklapot kaptak: Csóka Sándor és Kövesdi Mária /64/, Erdős István és Konyári Katalain /40/, Molnár Sándor és Orosz Mária /40/, Szűcs Gábor Mihály és Nagy Irén Zsuzsánna /30/ házastársak.

2020 - február 04

A VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG összejövetelén Bihariné Zombori Ilona gondolatait hallgattuk Dosztojevszkijről. Többünk számára az író nem ismert személyiségét mutatta be az életrajzán keresztül, majd életművének lélekábrázoló módszereit helyezte középpontba. Az előadása rendkívül meggyőző volt és a jelenlévőket arra inspirálta, hogy vegyék kezükbe és olvassák a nagy pszichológus író műveit.

2020 - február 02; Jézus Találkozása Simeonnal-Gyertyaszentelő Boldogasszony

Lukács evangélista írja: Simeon isteni ígéretet kapott, hogy nem távozik ebből a földi életből addig, amíg testi karján nem hordja az Örök Életet, a mi Urunk Jézus Krisztust. Karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a te Üdvözítődet, kit rendeltél minden nép színe elé, világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségül a te népednek, Izraelnek.” Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiúkról mondott.

Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” (Lk2,25-35)

Az ünnepi Szent Liturgia után László atya megszentelte az egyházi év alatt használatos gyertyákat és a hívek gyertyáit.

2020 - január 22-26; Ökumenikus Imahét

Az idei imahét anyagát a máltai keresztény testvérek állították össze, amelynek igei mottója: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (Ap Csel 28,2) A nyitó istentisztelet a Baptista Imaházban volt, ahol a házigazda Horváth Zsolt lelkész köszöntötte a jelenlévő híveket. Loment Péter református lelkész tanításának középpontjában Pál apostolt állította. Az apostol a fogságait úgy élte meg, hogy meglátta benne a missziós lehetőséget. „Ne félj csak higgy!” – ezt az üzenetet kapta. Bízott, rendíthetetlenül hitt Istenben és megmenekültek. Számunkra is ez az üzenet, forduljunk hittel, bizalommal és reménységgel a Szabadító Istenhez.

2020 - január 07; január 21

Január 07 – A VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG soron következő alkalmán Tatár Antal a helyi Zöld Kör alelnöke, a hajdúböszörményi járás védett természeti értékeiről és azok jelentőségéről tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy az elődeink milyen szoros kapcsolatban éltek a természettel, szeretettel, tisztelettel és figyelemmel voltak iránta. A Hajdúság mint kis táj, de rendkívül értékes terület botanikai és kultúrtörténeti értékek szempontjából. „Szerelmünk ez a föld” óvjuk és védjük.

Január 21 – A VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG nagy érdeklődéssel vett részt egy rendhagyó irodalom órán, melyet Tamus Elvira tanár nő, Móricz Zsigmondról tartott. Előadását nem a klasszikus értelemben vett tananyagra építette, hanem egy új megvilágításban és élményszintű feldolgozásban mutatta be az író életét és munkásságát.

2020 - január 06; Vízkereszt

Az élet forrása a víz, a víz forrása az Isten. Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízszenteléskor a 2000 évvel ezelőtti történést idézzük meg és az Isten titkát tárjuk fel. A háromágú gyertya jelképezi az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Visszatekintve a teremtés elejére „…Isten Lelke lebegett a vizek felett”. Amikor a pap rálehel a vízre, ezzel utal a világ teremtésére. Majd belemeríti a keresztet. Jézus Krisztus belépett a Jordánba és belép az életünkbe is. Képesek vagyunk-e, hogy átadjuk magunkat Istennek és hagyjuk, hogy betöltsön. Hallgassunk szavára, hogy szerető gyermekeivé váljunk. László atya elmélkedésével és a szenteltvízzel való meghintéssel elénk tárta hitünk egyik legnagyobb és legmélyebb titkát – a Szentháromság titkát.

Hajdúböszörmény filiája a Hortobágyi Görögkatolikus Egyházközség. Bodogán László atya megszentelte a Kilenclyukú hídnál a Hortobágy folyó vizét is.

2019 - június 02

Ezen az áldott vasárnapon hét kislány élhette át azt a csodát, hogy magához vehette az Eucharisztiát.
„Ez egy olyan élet kezdetét jelenti számotokra melyben mindig ott van Jézus Krisztus. Maradjon meg bennetek örökre az Ő szeretete és jósága. Ezt adjátok tovább környezeteteknek is, ez vezessen benneteket életetek minden útján” zárta bíztató szavait László atya.
Az elsőáldozók a Szent Liturgia alatt megerősítették a keresztségi fogadalmat, majd versekkel kedveskedtek szüleiknek és adtak hálát Istennek.
A szülők a kezüket a gyermekükre helyezve anyai és atyai áldásukat adták rájuk.
Köszönet és hála a gyerekeknek a szüleiknek az imádságos közösségnek. A hitoktatóknak, akik felkészítették őket erre a Szentségre: Bodogánné Erzsike, Kosztáné Erzsike, Molnár Erika, Palánki Ildikó és Bodogán László atya.
Emléklapot és imakönyvet kaptak ajándékba, majd az ünnepség agapéval folytatódott. Gratulálunk és együtt örülünk elsőáldozókkal: Király Fruzsina, Kiss Olívia, Lévai Petra, Marton Nikoletta, Pór Darinka, Rab Zengő Anna, Renge Regina Klára

2019 - Görög Oldal; Pünkösd

2019 - május 12

2019- április 21

NAGYPÉNTEK- Krisztus sírbatétele

NAGYSZOMBAT –  Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte a halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. 

2019-március 12.