Közösségek

Jézus-ima csoport

Az imacsoport nem zárt közösség, nyitott bárki számára, szeretettel fogadjuk minden testvér érdeklődését és csatlakozását.

Rózsafűzér Társulat

Egyházközségünkben három Rózsafűzér társulat működik, mely nagy hagyománnyal rendelkezik. A kezdetek tisztázatlanok. A szépkorú rózsafüzér tagok a 50-60-as évekre emlékeznek vissza. 40 ember napi rendszerességgel imádkozik a Szűzanyához és Szent Fiához. Minden hónap első péntekén Szent Liturgiát végeztetünk a tagokért. Ha egy rózsafüzér tag meghal szentmisét mondatunk lelke üdvéért. A rózsafüzér biblikus imádság, nagy hatalma van, segít a problémák közepette és megerősít a hitünkben.  

Csigacsinálók

2019-ben ünnepelte a Kör fennállásának 30. évfordulóját. 1989. december 1-én, dr. Nagymihályi Géza parókus úr felkérésére alakult a Csigacsináló Asszonyok Köre. A hét elsőnapján összegyűlnek és egész délelőtt pödrik a csigát, együtt jól érzik magukat, látják önkéntes munkájuk eredményeit. A csigatészta közös elkészítése tudatos közösségformáló erővé vált.  Közös imával kezdenek, munka közben beszélgetnek, énekelnek és szintén imával zárják le tevékenységüket. Önkéntes munkájuk így a vallásgyakorlással, a görögkatolikus hit megőrzésével, sőt a szakrális térrel is kapcsolatban áll. Elsőrendű munkát végeznek, bőven akad megrendelésük. Az így befolyt összeget egyházi dolgokra fordítják. Szívesen várják maguk közé a csatlakozni vágyókat.

Vasvári Pál Társaság

1989-ben alakult egy városi keresztény irányultságú Értelmiségi Kör, amelynek a szellemi és a lelki atyja Dr. Nagymihályi Géza esperes-parókus volt. Városunkban szép számmal élnek kultúrára, művészetekre és egy életen át tartó ismeretszerzésre fogékony emberek. Az alapító tagok hitvallása: szeretettel várják mindazokat – felekezeti hovatartozásra és a vallásos meggyőződésre való tekintet nélkül – akik szeretnék megismerni a keresztény európai kultúrát. Az Értelmiségi Kör a Vasvári Pál Társaság nevet kapta, mivel Vasvári Pál édesapja 1828 és 1836 között városunkban szolgált görögkatolikus lelkészként. Az összejövetelek téli szezonban vannak. Évente 10-12 előadást hirdetünk meg, aminek a Sillye Gábor Művelődési Központ ad helyet. A tematikát és az előadók személyét közösen válasszuk ki, mindig sikerül sokszínű, érdekes sorozatot összeállítani, ahol az előadók tiszteletdíj nélkül tartják színvonalas előadásaikat. Hiszik és vallják, hogy minden értelmiséginek nagy felelőssége van. Feladatuknak tartják egyrészt a tudásuk továbbadását, másrészt az egyetemes erkölcsi értékek megőrzését. 2004. őszétől a vezetését Balla Sándor tanár úr vette át, mivel Nagymihályi esperes úr nyugdíjba vonult, de maradt örökös tiszteletbeli elnökünk. Balla tanár úr lemondását követően, 2019-es évad kezdetén Bodogán László esperes-parókust kértük fel a társaság elnöki posztjának betöltésére. 30 év alatt több száz előadás hangzott el, az előadások címe és az előadók neve a Historia Domusban megtalálható. A Görögkatolikus Egyházunk, amely a városban kisebbségben él az évek során nagyobb ismeretségre és megbecsülésre tett szert. Olyannyira, hogy a Vasvári Pál Társaság egy stabil, biztos kulturális pontja lett Hajdúböszörménynek a mai napig is. Szeretnénk, ha több fiatal tagunk lenne és ez a folytonosság nem szakadna meg a jövőben sem.

Énekes csoport

Karitász csoport