Hitoktatás

Hitoktatás

Városunk összes általános iskolájában végzünk hitoktatást. 

Az általános iskolás korú gyermekek részére az iskolákban a hit és erkölcstan órák keretében (heti 1 óra) lehet kérni a görögkatolikus hittant. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke görögkatolikus hitoktatásban részesüljön, jelentkezzen a tanév kezdete előtt, május 20-ig az iskola igazgatójánál, Bodogán László parókusnál, vagy bármelyik hitoktatónál.Bármelyik évfolyamba be lehet csatlakozni 8.osztályig.

A leendő elsősök szülei a beiratkozásnál jelezzék az adott iskolában, hogy szeretnék, ha gyermekük görögkatolikus hittant tanuljon a kötelező hit és erkölcstan órák keretében. A hittanórák órarendbe vannak beillesztve, megszervezéséről az iskola gondoskodik.

Az óvodás korú gyermekeik számára is kérhetnek hitoktatást, kérem ez esetben keressék a parókus atyát!

A középiskolás korú gyermekek számára is szervezünk minden évben közösségi foglalkozást, kérem érdeklődjön a parókus atyánál!

 

Hitoktatók

  • Bodogán László parókus atya (tel.: 06-30-902-2389)
  • Bodogán Lászlóné
  • Forgácsné Molnár Éva
  • Koszta Erzsébet
  • Molnár Erika
  • Oláh Ágnes