Egyházközség támogatása

Az egyházközség támogatása

AZ ÖNKÉNTES EGYHÁZFENNTARTÁSRÓL

„mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van” … (Jak 1,17)

Egyházmegyénkben a 2069/2002. számú püspöki leirat határozza meg az egyházfenntartás mértékét az alábbi módon: 2003. január 1-től az önálló keresettel (fizetés, nyugdíj, segély stb.) rendelkező személyek a nettó jövedelmük 1 %-a, de legkevesebb évi háromezer-ötszáz forint legyen. Egyéni élethelyzetek növelhetik vagy csökkenthetik ezt az összeget. A hívek felelősséget vállalva közösségükért hozzájárulnak az egyház működéséhez. Biztosítaniuk kell a templom és a parókia fenntartását, a közösségi élet költségeit, a pap, a kántor és a sekrestyés fizetését. Vagyis: az egyházközség léte, működése a közösséghez tartozó görögkatolikus híveken múlik, ami önkéntes alapon és lelkiismeretük szerint történik.

Anyaszentegyházunk 5. parancsa: „Az Egyházat lehetőséged szerint anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!”

A rendkívüli világjárvány okozta helyzet az egyházközségünk gazdasági tevékenységére is jelentős mértékben kihat. A működést biztosító bevételek hiánya – főként a perselypénz és a szálló működéséből származó bevétel kiesése – gondot okoz.  Fontos azonban, hogy ebben a nehéz időben a működéssel együtt járó költségek és a számlák befizetése időben megtörténjen, papunk és családja megélhetése biztosítva legyen. Ezért a Képviselőtestület azzal a kéréssel fordul a hívekhez, hogy mindenki saját lehetőségeihez mérten támogassa egyházközségünket. Az adományokat és az egyházközség támogatására szánt összegeket köszönettel fogadjuk!

Az adakozás azt juttatja kifejezésre, mennyire vagyunk hálásak és mennyire fontos számunkra az Isten ügye.

Aki esetleg olyan helyzetbe került, hogy nem tud részt vállalni a közös költségek viselésében, kérjük jelezze a parókus felé. Az egyházközség szerény segítséget tud nyújtani a bajba jutott híveinek. 

Az egyházfenntartás fizetés módjai: /éves, féléves, negyedéves, vagy havi lehetőségek/

– átutalással: OTP BANK 11738060-23870165-00000000

  CIB BANK 10701197- 49650400 – 51100005

– Hajdúböszörmény Görögkatolikus Ifjúságáért Alapítvány számlaszáma: 603-00021-10207930

– postautalványon (sárga csekk) Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség

  4220 Hajdúböszörmény Káplár M. u. 2.,

– be lehet fizetni az irodában is készpénzben.

Személyi jövedelemadó 1% + 1%-a felajánlása:

Hajdúböszörmény Görögkatolikus Ifjúságáért Alapítvány adószáma: 18551477-1-09

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ technikai száma: 0011